Thẻ: thi đấu

Tính số trận thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt như thế nào?

“Dùng thể thức đấu loại trực tiếp số trận thi đấu tương đối ít, thời gian thi đấu ngắn. Khi số người ghi tên thi đấu nhiều thường dùng thể thức này. Thế nhưng thể thức thi đấu này có nhược điểm là nếu muốn đạt chức vô địch thì không được phép có trận […]